Tanečná škola

Disco dance

Dynamický tanec s prvkami klasického tanca aj gymnastiky. Vyžaduje si vynikajúcu rovnováhu, koordináciu tela a pohybov. V discu využívame mnoho typických skokov, výkopov, ostré a krúživé pohyby rúk. Ako podklad pre disco dance slúži rýchla a dynamická moderná hudba. Je to tanec náročný na fyzickú kondíciu a techniku tanečníka.

Hip-Hop

Tento tanec je veľmi rôznorodý, tak ako hip-hopová hudba, z ktorej vychádza. Môže byť dynamický, ale aj pomalý, ostrý, ale aj veľmi jemný – všetko závisí od vnímania a prejavu tanečníka a choreografa.

Tento tanec sa neustále vyvíja a formujú sa v ňom nové smery a štýly. Hip-hopový tanec je vynikajúcim priestorom pre individuálny rozvoj tanečníka.

Street Dance

Je to vlastne kombinácia tanečných “street” tanečných štýlov, medzi ktoré vo všeobecnosti patria disco a hip-hop a ich rôzne formy.

V street dance je okrem tanečnej techniky a prejavu dôležitý aj určitý nápad, téma, idea tanečnej choreografie, ktorá by mala diváka zabaviť, ale aj primäť k zamysleniu.

Show Dance

Alebo aj scénický tanec. V tomto tanečnom štýle tanečník a choreograf vyjadruje svoje pocity, myšlienky, dej, alebo aj príbeh. V tomto tanci neexistujú žiadne striktné pravidlá. V tomto tanci sa využívajú prvky baletu alebo moderny.

Tanečná príprava

Tanečná príprava pre najmenších je zameraná pre deti od 3 do 5-6 rokov. Prebieha 2 krát do týždňa. Detičky tancujú na piesne rôznych žánrov – ľudové, klasické, známe detské piesne, ale aj na modernú hudbu. Zdokonaľujú koordináciu svojho tela, pohyb v priestore, tanec individuálny ale aj vo dvojici či v kruhu. Okrem samotného tanca sa učia spievať pesničky, na ktoré tancujú. Malí tanečníci vystupujú pravidelne na besiedkach pre rodičov pri príležitosti vianočných sviatkov, MDŽ, MDD a podobne.

Mamičky

Jablko nepadá ďaleko od stromu a preto u nás netancujú len deti, ale aj ich mamičky. Stretávajú sa 2 krát do týždňa a venujú sa tanečnému štýlu hip-hop. “Mamičkovská” tanečná skupina má viac než 20 členov a je otvorená nielen pre rodičov našich detských členov, ale aj pre iných tancachtivých dospelákov. K tomuto čisto ženskému kolektívu sa postupne pridávajú aj muži. Ani pri tejto skupine neostávame len pri trénovaní v tanečných sálach. Súťažia na Majstrovstvách Slovenska v kategórii Dospelý II ale aj na vystúpeniach tanečnej školy.

Kontakt

Benkova 6

036 01 Martin

IČO: 42069572

Tel: +421 917 601 101

E-mail: lucia.kucia@gmail.com

Inšpirujte sa

Whatch us on Youtube. Sleduj nás na Facebooku